۹خوراکی مفید و ۵مضر سلامت باروری!

رژیم غذایی متعادل پایه و اساس سلامت زنان و مردان است، اما اطمینان از تامین نیازهای تغذیه‌ای اختصاصی، در دوران‌های خاص زندگی نیز بسیار ضروری است. نتایج مطالعات نشان می دهد که افزایش دریافت اسیدهای چرب ضروری، ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف دربهبود بسیاری از ناخوشی‌ها و بیماری‌های زنان موثر است.

امتیاز بدهید