طی الارض، زیارت و دیگر فضایل

طی الارض، زیارت و دیگر فضایل

از سرگذشت حدیث < الغدیر همراه > در جلدهای اول و دوم غدیر و غدیریه سرایان قرون اسلامی از آغاز تا قرن دوازدهم هجری سخن گفتیم و در جلد سوم برخی کتابها را که عربده های قرون وسطی و عصر جاهلیت سر داده اند با نقد چندین کتاب، به پایان بردیم.
به جلدهای پیشین < الغدیر همراه > اکنون در جلد پنجم الغدیر بزرگ بر می گردیم. مطالبی را که برخی شاعران غدیریه سرا از فضائل و منقبتهای والای امیرالمؤمنین (ع) مطرح کرده اند و برخی از نامردمان روزگار در آنها تردید نشان داده و القای شبهه نموده اند، به نقد کشیده و با ارائه اسناد خلل ناپذیر آنها را برهانی میسازیم.
● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:زندگی بی شما هیچفاطمه، فاطمه استمجموعه آثار (۲) : قرائت نبوی از جهان
طی الارض، زیارت و دیگر فضایل

امتیاز بدهید