دانلود کتاب چینی بر زمان

دانلود کتاب چینی بر زمان

شبی تاریک و طوفانی بود. در اتاق زیرشیروانی، مارگرت موری لحاف چهل تکه کهنه را به خود پیچید و در کنار رختخواب نشست. هراسان به درختانی که با نهیب و وزش شدید باد به هر سو کشیده می شدند نگاه کرد…
حق تکثیر: مترجم-۱۳۷۱

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:چند داستانخانم کوچولوی وقت نشناسپر ماهی
دانلود کتاب چینی بر زمان

امتیاز بدهید