دانلود کتاب مفاهیم پایه ای احتمال و آمار

دانلود کتاب مفاهیم پایه ای احتمال و آمار

امروزه، علوم تجربی و حتی برخی از علوم نظری، برای دریافت بهتر از موضوع مورد تحقیق خود، نیازمند به استفاده از مفاهیم مطرح شده در احتمال و آمار هستند. بدین خاطر، معمولاً پژوهندگان و دانشجویان به کسب مهارت یا دست کم آشنایی اجمالی از این مباحث، اهتمام می ورزند.
در دانشگاه های جهان و از آن جمله کشور ما نیز درس احتمال و آمار مقدماتی، در غالب رشته های آموزشی، ماده درسی مهمی به شمار می رود. در این باره کتب متعددی تالیف و ترجمه شده است. کتاب حاضر که سالها به عنوان کتاب درسی در دانشگاه برکلی تدریس شده است به سبب ارائه دقیق و محتوای جالب و منظم مفاهیم بنیادی آمار و احتمال ترجمه شده است.
کتاب، نوشته دو شخصیت برجسته علم آمار است که در آن سعی کرده اند تا مفاهیم پایه ای احتمال و آمار را به صورتی بدیع عرضه کنند. کسانی که بخواهند این مفاهیم را به صورتی جدی تر بیاموزند، به ویژه دانشجویانی که به درک مفاهیم بنیانی آمار نیازمندند، از خواندن کتاب حاضر بهره فراوان خواهند برد.
حق تکثیر: موسسه انتشارات آوای نور | چاپ اول ۱۳۷۱
دانلود کتاب مفاهیم پایه ای احتمال و آمار

امتیاز بدهید