دانلود کتاب زیر نور ماه ترانه سر کن!

دانلود کتاب زیر نور ماه ترانه سر کن!

بخشی از کتاب:
با تابش اولین پرتوهای نور از مشرق برای تماشای رودخانه خروشان از خانه بیرون زدم. پدر، مادر و خواهرم لاپانا در عمر خود بهارهای زودرس بسیاری دیده بودند و به همین دلیل از خواب بلند نشدند…
حق تکثیر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:زاغ مقلددریای زمین: گورهای آتوان (جلد دوم)دانه برفی که آب نشد
دانلود کتاب زیر نور ماه ترانه سر کن!

امتیاز بدهید