دانلود کتاب دیوان شوکت بخاری

دانلود کتاب دیوان شوکت بخاری

مصحح: سیروس شمیسا
خواجه محمد بن اسحاق بخاری (درگذشت ۱۱۰۷ قمری) متخلص به شوکت و شاعر سبک هندی نیمه دوم قرن یازدهم است. وی چند سالی در بخارا به صرافى اشتغال داشت و پس از آزار و تاراج ازبکان روانه هرات شد. پس از چندی در کسوت درویشان به اصفهان روانه شد و تا زمان وفات در همانجا مسکن گزید. اشعار شوکت در میان شعراى عثمانى شهرت بسیار یافته است. دیوان حاضر به تصحیح سیروس شمیسا با مقدمه ای در خصوص زندگی، افکار و اشعار شوکت آغاز می شود با غزلیات، رباعیات و قصاید بخاری به پایان می رسد.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:ندای عشقدیوان فتح الله شوشتری وفاییThe Ballad of St. Barbara
دانلود کتاب دیوان شوکت بخاری

امتیاز بدهید