دانلود کتاب دیوان جام احمدی

دانلود کتاب دیوان جام احمدی

مولانا محمدباقر طاهری (۱۲۷۰-۱۳۳۱ شمسی) مدتی ار زندگانی خویش را به تجارت و زمانی را به ریاضت و دیدار علمای دین و عرفان گذراند. دیوان پیش رو که به حقایق شریعت، طریقت و حقیقت می پردازد، ۱۹ قصیده، ۲۴۹ غزل، ساقی نامه ای متشکل از بزم نامه، لوح و قلم نامه، ساقی نامه، جام نامه، وصیت نامه، گله نامه، شکرنامه، نامه طور و نور، مدح نامه، طرب نامه، توبه نامه و سوگندنامه، ۴ ترجیع بند و ۳۰۸ رباعی را دربرمی گیرد. این دیوان که به کوشش سیدمحمد میرکاظمی فراهم گردیده است، در سال ۱۳۵۱ در احتیار علاقمندان قرار گرفت.
● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.
» کتابناکهای مرتبط:گنجینه اسرار عمان سامانی،غزلیات وحدت کرمانشاهیMoral Emblemsمجموعه اشعار هالو
دانلود کتاب دیوان جام احمدی

امتیاز بدهید