بهره برداری از منابع اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در سال ۱۳۹۵

بهره برداری از منابع اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در سال ۱۳۹۵

به گزارش البرز بر اساس اعلام روابط عمومی منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، این تفاهم نامه در تاریخ در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۲ منعقد شده است.
بررسی آمار دانلود از پایگاه ­های اطلاعاتی مرکز منطقه­ ای در این سالنشان می­دهد واحدهای «پرديس شهيد رجايي فارس»، «پرديس امام جعفر صادق خراسان جنوبي»، «پرديس شهيد باهنر فارس»، «مركز سلمان فارسي شيراز»، «پرديس شهيدان پاك نژاد يزد»، و «مركز آموزش عالي بنت الهدی صدر فردوس» دانشگاه فرهنگیان به ترتیب رتبه های اول تا ششم را در میزان استفاده از منابع اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به خود اختصاص داده اند.
 
 
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از سال ۱۳۹۲ امکان استفاده از تمامی مدارک علمی، دسترسی وسیع و بدون محدودیت به متن کامل مقالات الکترونیکی فارسی، مقالات الکترونیکی عربی، مقالات کنفرانس ها، اطلاعات کتاب‌شناختی و متن کامل برخی از پایان نامه‌های انگلیسی و محتوای پایگاه های موضوعی موجود را برای دانشگاه فرهنگیان و تمامی پردیس های آن فراهم آورده است.
بهره برداری از منابع اطلاعاتی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در سال ۱۳۹۵

امتیاز بدهید