اگر به دنبال جوان ماندن هستید، بخوانید

وقتی از افراد پرسیده می‌شود، اغلب می‌گویند که لبخند ظاهر آن‌ها را جوان‌تر می‌کند؛ درحالی‌که مطالعات اخیر نشان می‌دهد این موضوع کاملا برعکس است. اگر می‌خواهید جوان‌تر به نظر برسید، نگاه شگفت‌زده می‌تواند بهترین کار باشد.

امتیاز بدهید