اگر از اختلالات جنسی رنج می برید، بخوانید

در تمام جوامع مختلف، حداقل ۲۰درصد مردم از یکی از مشکلات جنسی رنج می‌برند که البته میزان شیوع آن برحسب سن متفاوت است

امتیاز بدهید