اعلام نحوه فعالیت مراکز انتقال خون تهران در ماه رمضان